Adhesións ao Convenio Marco de asistencia técnica aso municipios e demais Entidades Locais para o control e mantemento de depuradoras compactas.

Adhesións ao Convenio Marco de asistencia técnica aso municipios e demais Entidades Locais para a xestión das instalacións de produción e disribución de augas de consumo humano.

Adhesións ao Convenio Marco de colaboración para o cumprimento das obrigas municipais en materia de auga destinadas ao consumo humano.

Adhesións ao Convenio de cooperación coas entidades locais para a prestación da asistencia técnica para a limpeza, baleirado e xestión de lodos de fosas sépticas de titularidade pública local.

Adhesións ao Convenio Marco de colaboración en materia de control sanitario de augas de baño.

Adhesións ao Convenio Marco de colaboración en materia de xestión de aboados nos servizos municipais do ciclo da auga.

Adhesións ao Convenio de cooperación para a prestación pola Deputación, en réxime de copetencia delegada e con carácter intermunicipal, do servizo de recollida de aceite de orixe doméstica durante os exercicios 2017-2021.BOP de la provincia

Consulta nuestro boletín oficial aquí

Atención ciudadana

P

¿Tiene alguna consulta o queja?
Rellene este formulario.

¿No lo encuentras?

¿No lo encuentras? pregúntanos…
Rellene este formulario.

Sede electrónica

_

¿Desea realizar algún trámite administrativo? Pinche aquí.